Renovatie van de keuken en de eetzaal

 

De keuken en de eetzaal werden gerenoveerd, om weeskinderen op school gebruik te kunnen laten maken van de maaltijd. Voordien werden de maaltijden buiten de school bereid en alleen verstrekt aan deze groep. Om deze kinderen een gezonde kans te geven om te integreren in het schoolsysteem en samen met andere klasgenoten de maaltijd te gebruiken werden de keuken en eetzaal, die in verval waren geraakt, gerenoveerd.

Het integreren van weeskinderen is in Kenia geen eenvoudige zaak. Weeskinderen zijn niet altijd even welkom. Zij hebben vaak een sociale achterstand en zijn daarom vaak niet volledig aangepast. Ook is de omgeving vaak bang voor hen omdat hun ouders niet zelden zijn overleden aan Aids. Omdat het thema aids niet besproken wordt in Kenia worden deze kinderen vaak gemeden uit angst voor deze ziekte.

 

Dankzij de renovatie kunnen niet alleen de weeskinderen, maar alle leerlingen van de school gebruik maken van deze faciliteit en kunnen er, dankzij de VN-voedselhulp, elke dag maaltijden op school verstrekt worden.

Er wordt gezamenlijk afgewassen en er is geen onderscheid meer tussen de weeskinderen en de andere leerlingen.

 

De school heeft intussen eigen koks gekregen en daardoor kunnen de maaltijden warm geserveerd worden. Dat is natuurlijk veel smakelijker. Ook kunnen de kinderen nu samen met klasgenoten aan een tafel eten en het is veel gezelliger geworden!

 

 

Elektriciteit op de hele school

 

De elektriciteit op de school met 1500 leerlingen is aangelegd om de veiligheid rond de school te verbeteren en (bij)lessen in de avonduren mogelijk te maken.

 

Daarnaast zijn de communicatiemogelijkheden verbeterd. Er is nu een telefoonverbinding en de onderwijsmogelijkheden zijn verbreed door het gebruik van het medium TV en DVD’s.

 

Nu de hele school is voorzien van elektriciteit, kan men zich ook gaan richten op computeronderwijs, waarvoor de plannen in een vergevorderd stadium zijn.

Klaslokalen

 

Na de invoering van gratis basisonderwijs in Kenia in 2003, is het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat met zo’n 70% gegroeid. Het aantal basisscholen en klaslokalen heeft hier geen gelijke tred mee gehouden. Mede daardoor zijn de scholen overvol; er zitten vaak wel 100 leerlingen in één klaslokaal. Om zeker te zijn van een plekje op school wordt er van ouders verwacht dat zij zelf een financiële bijdrage leveren aan de bouw van klaslokalen.

Omdat weeskinderen geen ouders hebben, die deze financiële bijdrage kunnen leveren hebben wij, om deze kansloze kinderen toch deel te kunnen laten nemen aan het onderwijs, deze taak overgenomen.

Onze bouwprojecten zijn in 2008 begonnen met de bouw van twee klaslokalen om onze groep weeskinderen een kans te geven op onderwijs.

 

Deze klaslokalen zijn volop in gebruik en de school heeft twee nieuwe leerkrachten gekregen van de overheid om daarin les te geven. Omdat de lokalen zo ruim zijn en goed geventileerd willen niet alleen de leerlingen graag in deze klassen les hebben, maar ook de leerkrachten geven graag les in deze lokalen.

Onze bouwprojecten

 

Naast de zorg voor onderwijs, voedsel, primaire medische zorg en begeleiding van een groep van 45 weeskinderen hebben wij de volgende bouwprojecten bij de Kibaoni Primary School gerealiseerd:

Samen eten is veel gezelliger!

De gerenoveerde keuken

Bouwprojecten

Tekstvak: Tekstvak: Contactgegevens

8

@

KvK

Nr. 08148473

NL64TRIO0212306278

Triodosbank te Zeist

www.stichtingfuraha.nl

Ons werk wordt financieel

mede mogelijk gemaakt door

Bouwprojecten 2010

 

Door het grote aantal leerlingen en het beperkte aantal klaslokalen was de Kibaonischool tot nu toe gedwongen de bestaande eetzaal in te zetten als klaslokaal. Hierdoor werd het gebruik als eetzaal vrijwel onmogelijk.

Sinds de komst van de VN-voedselhulp voor alle leerlingen werd het absolute noodzaak permanent de beschikking over een eetzaal te hebben.

Mede dankzij een subsidie van Cordaid hebben wij middelen kunnen inzetten om

 

· Twee extra klaslokalen te bouwen, zodat de eetzaal permanent beschikbaar is voor het doel waarvoor deze bestemd is

· Voor het VN-voedsel een opslagplaats te realiseren

· Een buitenkookplaats te bouwen, waar dagelijks een maaltijd voor 1500 leerlingen wordt bereid

· De keuken en de eetzaal te renoveren

De twee nieuwe klaslokalen die in 2008 gerealiseerd zijn

Tekstballon: rechthoek: Twee nieuwe klaslokalen

Gerealiseerd  2008
Tekstballon: rechthoek: Twee nieuwe klaslokalen

Gerealiseerd 2010
Tekstballon: rechthoek: Voedselopslag voor 
VN-voedselprogramma

Gerealiseerd 2010
Tekstballon: rechthoek: Buitenkookplaats

Gerealiseerd 2010
Tekstballon: rechthoek: Renovatie keuken

Gerealiseerd 2009
Tekstballon: rechthoek: Renovatie eetzaal

Gerealiseerd 2010
Tekstballon: rechthoek: Elektriciteit
in alle klaslokalen

Gerealiseerd 2008

Nu ook (bij)lessen ‘s avonds mogelijk!

Eigen bijdrage van de gemeenschap

 

Met onze partnerorganisatie, de school en de ouders is overeengekomen, dat zij ook zelf een deel van de kosten van het project dragen. Als onderdeel daarvan hielpen ouders bij de bouw van de klaslokalen, terwijl de school financieel bijdroeg. Ook hierin komt de toenemende verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor haar eigen ontwikkeling tot uiting.

Ouders graven zelf de fundering voor de nieuwe lokalen

De “vents” (ventilatieblokken voor de

raamopeningen) worden zelf gemaakt

Ons werk is financieel

mede mogelijk gemaakt door

ANBI

Nr. 815986737