Formulieren en documenten

Tekstvak: In het rapport “Kilifi District Development Programme” is veel informatie te vinden over het district Kilifi en haar economische en sociale omstandigheden.
Tekstvak: Stichting Furaha hanteert, net als vele andere instellingen, voor het begrip “weeskinderen” de algemeen aanvaarde internationale definitie. Over deze definitie en de situatie van aidswezen in Afrika kunt u meer lezen in deze brochure.
Tekstvak: Stichting Furaha is aangemerkt als ANBI. Dat wil zeggen dat wij bij de belastingdienst geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom hebt u als donateur recht op belastingaftrek over uw gift. Stichting Furaha kan dit op een eenvoudige wijze voor u regelen.
Rechthoek: afgeronde hoeken: Periodiek schenken
Rechthoek: afgeronde hoeken: KDDP-rapport (Engelstalig)
Rechthoek: afgeronde hoeken: Weeskinderen (Engelstalig)

Op deze pagina kunt u een aantal formulieren en andere documenten downloaden. Om deze te kunnen openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Bezit u dit programma niet, dan kunt u het hier vinden.

 

Klik op de knop  van het gewenste formulier/document om het te downloaden.

Tekstvak: Tekstvak: Contactgegevens

8

@

KvK

Nr. 08148473

NL64TRIO0212306278

Triodosbank te Zeist

www.stichtingfuraha.nl

Tekstvak: Een notitie van Better Care Network Netherlands, waarin wordt gepleit voor de opvang van wees– en zeer kwetsbare kinderen in een voor hen vertrouwde sociale omgeving in hun eigen woonomgeving, een pleidooi dat Stichting Furaha van harte onderschrijft!
Rechthoek: afgeronde hoeken: Een thuis voor kinderen

Ons werk is financieel

mede mogelijk gemaakt door

ANBI

Nr. 815986737

Te downloaden formulieren en documenten