Verslag van de activiteiten

1. Kilifi Orphan Project op de Kibaoni basisschool in Kilifi

Visie

Stichting Furaha ondersteunt sinds 2006 een groep van 55 wees- en kwetsbare kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Zij doet dit met het doel hun cirkel van armoede en afwijzing te doorbreken en hen uiteindelijk in staat te stellen in eigen levensonderhoud te voorzien en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Deelname aan het basis- en vervolgonderwijs, gezonde voeding en toegang tot de gezondheidszorg zijn daarbij in onze visie onontbeerlijk.

Partner

De werkzaamheden in Kilifi worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie ĎKilifi Orphan Support Teamí en gecoŲrdineerd door onze fieldmanager Dhr. R. Onchangwa.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren

Extra ondersteuning met praktijkonderwijs

In 2018 zijn we gestart met een aanbod van praktijkonderwijs voor

 Furaha-kinderen die na het Voortgezet Onderwijs moeilijk werk kunnen vinden, en

 Furaha-kinderen die de school vroegtijdig moesten verlaten. Deze groep bestaat vooral uit jongeren die niet meer naar school konden gaan omdat zij hun thuis moesten ondersteunen in de huishouding of hun thuis financieel moesten ondersteunen door te werken.

 In 2019 hebben we het aanbod van praktijkonderwijs uitgebreid naar de doelgroep jonge moeders. Het gaat daarbij om jonge vrouwen, die in het verleden vanwege hun (vaak ongewenste) zwangerschap vroegtijdig de opleiding moesten stoppen. Door het gebrek aan opleiding kunnen zij niet of nauwelijks aan werk komen. Door hen een praktijkopleiding aan te bieden wordt hun kans op werk met een redelijk inkomen aanzienlijk groter.

 

Het jaar 2020 liep vanwege corona anders dan verwacht. Waar in 2019 nog gestart kon worden met het praktijkonderwijs, heeft in 2020 het onderwijs in Kenia een half jaar stilgelegen. In maart van dat jaar waren wij nog druk bezig met plaatsen van de kinderen in het onderwijs; kort daarna trad corona in. De kinderen moesten toen abrupt de opleiding beŽindigen. Zij hadden ongeveer 10 weken les gehad en gelukkig al wel flink wat opgestoken. In het halve jaar dat volgde bleven de scholen gesloten en daarmee ging waarschijnlijk al veel kennis verloren. De kinderen klopten bij onze fieldmanager Robert voor steun en eten. Daar hebben we uiteraard gehoor aan gegeven.

Zij kregen regelmatig een voedselpakket en als ze een tuintje hadden ook maiszaden die ze zelf konden poten. Alle kinderen kregen hygiŽnische middelen en zeep en een mondkapje. Onze fieldmanager kreeg zijn onkosten blijvend vergoed en daar was hij bijzonder blij mee, want de meeste mensen in Kenia verloren hun baan en inkomen in deze periode. Kortom een moeilijk half jaar met honger en zorgen in Kenia.

 

In oktober veranderde er pas weer iets: de scholen gingen heel voorzichtig weer open. Eerst alleen voor de kinderen van de examenjaren op de basisschool, het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs. En dat was voor de kinderen die de opleiding dit jaar af zouden ronden een grote opluchting.

Toch konden zij in 2020 geen examen doen vanwege hun opgelopen achterstand. Pas in het voorjaar 2021 konden zij alsnog eindexamen doen.

 

Voortgezet onderwijs

Ondanks de sluitingsperiode van een half jaar hebben de kinderen uiteindelijk toch nog 2 van de 3 termijnen onderwijs in 2020 kunnen volgen. De tweede termijn liep namelijk door van oktober tot aan de Kerst, terwijl normaliter het schooljaar in november al sluit. De derde termijn werd uiteindelijk vanaf januari tot april 2021 gegeven.

Meerjarenplan

2013-2021†††††††† Ondersteuning van de kinderen in het vervolgonderwijs van het Kilifi Orphan Project door

††††††††††††††††††††††††††††† - Betaling van schoolgeld

††††††††††††††††††††††††††††† - Jaarlijks uniformen met schoenen en schoolmaterialen

††††††††††††††††††††††††††††† - HygiŽnische middelen en medische zorg

††††††††††††††††††††††††††††† - Een lunch op alle schooldagen

††††††††††††††††††††††††††††† - Begeleiding en voorlichting rond levensbedreigende ziekten en hygiŽne

††††††††††††††††††††††††††††† - Overige ondersteuning wanneer de situatie van het kind daarom vraagt

2018-2023†††††††† Ondersteuning met een praktijkopleiding voor kinderen die moeilijk werk kunnen vinden en jonge moeders

Jaarverslag 2021 Stichting Furaha†††† pagina 1 2 3 4 5††† †††††††† Home