Tekstvak: 2. Migumomiri

Stichting Furaha heeft de gemeenschap van Migumomiri , bestaande uit de dorpen Makonjeni, Baraka, Ngorombe en Migumomiri, in 2010 opgenomen als doelgroep in haar beleid. De aanleiding daartoe is de grote armoede waarin de gemeenschap verkeert.
Partner
De werkzaamheden worden ter plaatse uitgevoerd in nauwe samenwerking met de partnerorganisatie ‘Migumomiri Community Based Organization’, gecoördineerd door onze fieldmanager Dhr. R. Onchangwa 

A. Project Migumomirischool
In de afgelopen jaren heeft de stichting de gemeenschap, en vooral de kinderen van de gemeenschap, kunnen voorzien van
Drinkwatervoorziening voor de 550 leerlingen van de school
Nieuwbouw en renovatie van de sanitatie (toiletten en handenwas faciliteit)
Nieuwe klaslokalen

Omdat het gebied gekenmerkt wordt door extreme droogte en de gewassen daardoor weinig oogst bieden heeft de stichting in 2014 een landbouwproject geïnitieerd om de kinderen op school in de pauze te voorzien van voedsel.
Er is door de gemeenschap een akker van 4 hectare beschikbaar gesteld voor de verbouw van maïs en sorghum en de stichting heeft een grote kas voor de verbouw van groente en fruit gerealiseerd.
In 2015 is een duurzaam en hygienisch keukengebouw opgeleverd, dat onder andere voorzien is van een energiezuinige en milieuvriendelijke kookunit. Met dit landbouw- en voedselproject ondersteunt stichting Furaha het voedselprogramma op de school.
Helaas is er sinds 2016 nauwelijks regen gevallen, waardoor er een tekort aan drinkwater is ontstaan én er onvoldoende water is om de akkers en de kas te bevloeien (zie ook hier). Eind 2016 hebben we daarom als stichting een noodprogramma gestart, waarbij we regelmatig tankwagens met drinkwater en pakken maismeel voor de kinderen en ouderen brengen. Omdat wij het belangrijk vinden om, samen met de CBO, tot een structurele oplossing te komen voor het water– en voedselprobleem, zijn wij in 2017 gestart met een project voor de realisering van een structurele watervoorziening met een met zonne-energie aangedreven waterpomp. Deze pomp moet zorgen voor voldoende drinkwater. In 2018 is de aanleg van de pomp gerealiseerd. 

In 2019 bleek dat de aannemer van het waterpompproject zijn werk niet geheel naar tevredenheid had opgeleverd. Wij hebben toen een aantal aanvullende technische voorzieningen moeten treffen om het project alsnog tot een bevredigend einde te brengen.

B. Project “Veilig naar school in Kenia”
In 2015 is het project  “Veilg naar school in Kenia” gerealiseerd. De kosten voor dit project werden voor het grootste deel gefinancierd door de Adventsactie van de RK-kerken in Nederland. Dit project betreft de bouw van 3 klaslokalen, sanitatie en het plaatsen van watertanks op de dependance Makonjeni van de Migumomiri basisschool. Deze dependance ligt in het dorp Makonjeni, één van de 4 dorpen die Migumomiri telt.
Er is nu geen gevaar meer voor instorting van het gebouw. De kinderen hoeven bij regen niet meer naar huis gestuurd te worden en kunnen nu het hele jaar door les krijgen. Omdat de nieuwe klaslokalen ruim zijn opgezet kunnen er nu meer leerlingen in een klaslokaal les krijgen. De kinderen hoeven nu niet meer buiten onder een boom de lessen te volgen. 
Ook zijn er in elk klaslokaal schoolbankjes geplaatst. De kinderen hoeven daardoor niet langer tijdens de lessen op een zandvloer te zitten. Zij kunnen nu in bankjes zitten en leren en schrijven aan een tafeltje.  Kortom: een grote verandering die de kinderen een heel nieuw toekomstperspectief biedt.

Vanwege de grote toename van het aantal leerlingen sinds de realisatie van de nieuwe school, is in 2016 een uitbreiding met een extra lokaal gerealiseerd. Evenals in voorgaande jaren konden we ook in 2019 constateren dat de lokalen naar volle tevredenheid worden gebruikt!
Meerjarenplan
2013	Bouw van 2 klaslokalen op de basisschool
	Realisering van voorlichting rond gezondheid en hygiëne voor de gemeenschap van 2300 mensen.
2014	Faciliteren Landbouwproject en kookvoorziening ten behoeve van voedselprogramma voor de leerlingen basisschool.
	Voorbereidende activiteiten t.b.v. het realiseren van een nieuwe basisschool in het dorp Makonjeni.
2015	Realiseren van een nieuwe basisschool in het dorp Makonjeni, met drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Uitbreiding van het aantal klaslokalen in Makonjeni
Start project structurele watervoorziening
Realisering waterpompproject
Afronding waterpompproject
Aanleg extra ondergrondse opslagreservoirs voor drinkwater

Jaarverslag 2019 Stichting Furaha     pagina 1 2 3 4 5             Home