2. Migumomiri

 

Stichting Furaha heeft de gemeenschap van Migumomiri , bestaande uit de dorpen Makonjeni, Baraka, Ngorombe en Migumomiri, in 2010 opgenomen als doelgroep in haar beleid. De aanleiding daartoe is de grote armoede waarin de gemeenschap verkeert.

Partner

De werkzaamheden worden ter plaatse uitgevoerd in nauwe samenwerking met de partnerorganisatie ‘Migumomiri Community Based Organization’, gecoördineerd door onze fieldmanager Dhr. R. Onchangwa

 

A. Project Migumomirischool

In de afgelopen jaren heeft de stichting de gemeenschap, en vooral de kinderen van de gemeenschap, kunnen voorzien van

· Drinkwatervoorziening voor de 550 leerlingen van de school

· Nieuwbouw en renovatie van de sanitatie (toiletten en handenwas faciliteit)

· Nieuwe klaslokalen

 

Vanwege de grote toename van het aantal leerlingen sinds de realisatie van de nieuwe school, is in 2016 een uitbreiding met een extra lokaal gerealiseerd. Evenals in voorgaande jaren konden we ook in 2020 constateren dat de lokalen naar volle tevredenheid worden gebruikt.

 

In 2020 hebben we in zowel in Baraka als Ngorombe ondergrondse drinkwaterreservoirs kunnen realiseren. Toen de overheid in Kenia in het kader van corona aanbood in arme gebieden gebouwde klaslokalen te verdubbelen, grepen wij de kans met beide handen aan. Wij hebben ons ingezet om in ijltempo een klaslokaal in Baraka te bouwen, zodat we nog op tijd in aanmerking konden komen voor de verdubbelingsregeling. Er staan nu 2 klaslokalen in Baraka.

Bij het schooltje moest natuurlijk ook een toiletgebouwtje komen en een watervoorziening. In 2020 is ook een begin gemaakt met de bouw van een klaslokaal in Ngorombe, met gebruikmaking van dezelfde verdubbelingsregeling van de Keniaanse overheid. In 2021 is het lokaal gerealiseerd.

 

Meerjarenplan

2013               Bouw van 2 klaslokalen op de basisschool

                         Realisering van voorlichting rond gezondheid en hygiëne voor de gemeenschap van 2300 mensen.

2014               Faciliteren Landbouwproject en kookvoorziening ten behoeve van voedselprogramma voor de leerlingen basisschool.

                         Voorbereidende activiteiten t.b.v. het realiseren van een nieuwe basisschool in het dorp Makonjeni.

2015               Realiseren van een nieuwe basisschool in het dorp Makonjeni, met drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

2016                Uitbreiding van het aantal klaslokalen in Makonjeni

2017                Start project structurele watervoorziening

2018                Realisering waterpompproject

2019                Afronding waterpompproject

2020                Aanleg extra ondergrondse opslagreservoirs voor drinkwater

2021               Realiseren klaslokalen in Baraka en Ngorombe

2022               Realiseren drinkwateropslag in Baraka en Ngorombe

Jaarverslag 2021 Stichting Furaha     pagina 1 2 3 4 5             Home