Jaarverslag 2017 Stichting Furaha

Tekstvak: Tekstvak: Contactgegevens

8

@

KvK

Nr. 08148473

NL64TRIO0212306278

Triodosbank te Zeist

www.stichtingfuraha.nl

Ons werk is financieel

mede mogelijk gemaakt door

3

5

1

2

Tekstvak: Pagina 
Tekstvak: 4

ANBI

Nr. 815986737

Staat van baten en lasten