Gerealiseerde projecten in Migumomiri

Tekstvak: Tekstvak: Contactgegevens

8

@

KvK

Nr. 08148473

NL64TRIO0212306278

Triodosbank te Zeist

www.stichtingfuraha.nl

Alle lokalen van de basisschool zijn voorzien van dakgoten en regenpijpen. Het regenwater wordt opgevangen in in totaal

9 watertanks én een ondergronds bassin, waarmee in totaal 325.000 liter schoon drinkwater per jaar beschikbaar is!

De nieuw gebouwde lokalen

Lokalen

Schoon drinkwater

De oude lokalen stonden op instorten...

Toiletten en handenwasvoorziening

4 Acres akker is gerealiseerd. Op de foto komt het eerste zaaigoed al flink tot groei. Er wordt hoofdzakelijk mais en sorghum verbouwd ten behoeve van de maaltijden op school.

Handenwasvoorziening

met in totaal 8 wastafels

Ons werk is financieel

mede mogelijk gemaakt door

ANBI

Nr. 815986737

Een grote kas is geplaatst, waar groente en fruit kan worden verbouwd. De oogst is vooral voor de kinderen van de Migumomiri-basisschool, maar ook voor andere bewoners.

Eén van de gerenoveerde toiletgebouwen.

In totaal zijn er nu, samen met de 2 nieuw gebouwde, 14 hygiënische toiletten.